Protecția vieții private și prelucrarea datelor

În ciuda tuturor precauțiilor luate de echipa Termopane24.ro pentru a asigura că toate informațiile transmise prin Termopane24.ro sunt reale și corecte, SALES UPGRADE SRL nu poate fi răspunzător de informațiile false și/sau cererile pentru servicii furnizate de Profesioniști, de orice informație falsă și/sau comunicată Clienților, sau de orice daune incidentale sau consecințe ale rezultatului. SALES UPGRADE SRL nu este responsabil pentru rezultatele cererilor de servicii, în special dacă nu satisfac utilizatorul, al numărului de răspunsuri pentru ofertele de preț sau de calitatea și caracteristicile produselor sau serviciilor oferite de profesioniști. SALES UPGRADE SRL nu este implicat în negocierile dintre Clienți și Profesioniști rezultate din Cererile de Servicii de pe Termopane24.ro, și nu va fi responsabil de eventualele dispute dintre părți.

Ține de fiecare Client în parte să verifice informațiile furnizate de Profesionist și să se asigure de competența acestuia în a livra serviciile oferite. SALES UPGRADE SRL neagă orice responsabilitate civilă și/sau penală ce ține de consecințele conexiunii directe sau indirecte dintre Clienți și Profesioniști.

Transmiterea și prelucrarea datelor:

 1. SALES UPGRADE SRL va trimite profesionistului spre prelucrare date personale și de altă natură ale clienților.
 2. Profesionistul se obligă să prelucreze datele exclusiv pentru pregătirea ofertei și încheierea afacerii cu clientul.
 3. Profesionistul este conștient de faptul că SALES UPGRADE SRL stabilește în mod exclusiv scopul prelucrării datelor.

Protecția și păstrarea datelor:

 1. Profesionistul se obligă să protejeze și să păstreze în mod corespunzător datele referitoare la clienți pe care le primește spre prelucrare. Aceasta include: protejarea adecvată, prin utilizarea de parole, a adreselor electronice și a numerelor de telefon la care va primi cererile de ofertă, precum și împiedicarea accesului persoanelor neautorizate; protejarea calculatoarelor și protecția împotriva accesului ilegal la acestea; nelăsarea fără supraveghere a hârtiilor ce conțin date personale sau aruncarea acestora la coș fără a fi distruse în prealabil.
 2. Profesionistul se obligă să șteargă datele referitoare la clienți de îndată ce i se olicit acest lucru de către Client.

Profesionistul se obligă să respecte următoarele drepturi ale clienților:

 1. Dreptul la accesarea de către client a datelor pe care le administrează profesionistul.
 2. Dreptul la corectarea datelor clienților.
 3. Dreptul la ștergerea datelor clienților.
 4. Dreptul la limitarea prelucrării datelor.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor clienților.
 6. Profesionistul se obligă să comunice imediat SALES UPGRADE SRL orice cerere de ștergere a datelor venită din partea clientului.
 7. Profesionistul se obligă ca, la solicitarea SALES UPGRADE SRL, să completeze, transmită, șteargă, corecteze sau să înceteze imediat prelucrarea datelor clienților sau ale unui client anume.

Notificarea în cazul încălcării securității datelor:

 1. În cazul încălcării securității datelor, profesionistul se obligă să informeze imediat autoritatea de control competentă.
 2. În cazul încălcării securității datelor, profesionistul se obligă să informeze imediat SALES UPGRADE SRL .
 3. În cazul încălcării securității datelor, profesionistul se obligă să informeze imediat clientul.

Utilizatorii sunt informați că SALES UPGRADE SRL și alte site-uri partenere sunt susceptibile să creeze cookie-uri și să eticheteze acțiuni pe calculatorele lor ca să măsoare eficacitatea serviciilor oferite. Toate informațiile colectate de aceste companii prin cookie-uri sau acțiuni de etichetetare sunt anonime. Totuși, Utilizatorii au opțiunea să refuze cookie-uri sau acțiunile de etichetare. Este doar o problemă de schimbare a parametrilor browser-ului de Internet. În acest caz, nu va mai putea să beneficieze de funcțiunile și serviciile platformei Termopane24.ro.

Accesul pe Termopane24.ro este valabil în permanență, 7 zile din 7, predispus unor eventuale erori din cauza unor probleme tehnice sau perioade de întreținere necesare pentru o operare bună a site-ului. SALES UPGRADE SRL își rezervă dreptul să facă Termopane24.ro inaccesibil pentru orice motiv, fără ca utilizatorii să poată cere compensații.