Termeni și condiții

I. Termeni

Furnizor: SC Sales Upgrade SRL, Str. Arany Janos nr. 20, Târgu Mureș

Profesionist: Persoană juridică sau fizică, înregistrată pe www.termopane24.ro ce solicită servicii de la SC Sales Upgrade SRL.

Client: Persoană juridică sau fizică, ce beneficiază de un serviciu din partea Termopane24.ro sau de alte servicii ale SC Sales Upgrade SRL, pentru trimiterea cererilor și obținerea ofertelor.

Cerere: Toate datele (informații, poze, design, etc.) pe care clientul le postează online pe site-ul Termopane24.ro pentru a cere un serviciu.

SALES UPGRADE SRL oferă un serviciu online pentru publicarea de cereri de servicii gratis prin web, accesibile pe www.Termopane24.ro. SALES UPGRADE SRL prin Termopane24.ro se oferă să conecteze aplicanții de servicii, numiți Clienți, cu furnizorii de servicii, numiți Profesioniști. Cererile de servicii conțin cereri publicate de Clienții care caută ajutorul unei afaceri sau să obțină serviciile dorite. Profesioniștii trimit o Ofertă de preț pentru fiecare cerere.

Profesionistul și SALES UPGRADE SRL sunt de acord cu faptul că, clientul a comandat un serviciu de transmitere a cererii de ofertă (în continuarea textului ”serviciul”). Profesionistului i se va oferi serviciul de transmitere a cererilor în condițiile prevăzute prin relația contractuală.

Acești termeni și condiții sunt baza contractului dintre profesionist și Sales Upgrade SRL, și se aplică de îndată ce folosiți serviciile Termopane24.ro. Acești termeni și condiții se aplică fără restricție sau rezervare tuturor produselor și serviciilor care sunt incluse în ofertele de pe Termopane24.ro. SALES UPGRADE SRL are dreptul de a-și dezvolta pachetele de plată și de a adăuga și/sau edita produse și servicii pentru a adăuga funcționalități noi. Acești termeni și condiții sunt disponibile pe site-ul Termopane24.ro. Datele înregistrate pe Termopane24.ro constituie dovada tuturor tranzacțiilor. Dacă o afacere sau un client Termopane24.ro violează acești termeni și condiții, Termopane24.ro va bloca folosirea serviciile de către acest utilizator, și de asemenea va bloca temporar sau permanent accesul la site-ul Termopane24.ro.

II. Prețuri și condiții de plată

Serviciul de transmitere a cererilor este gratuit pentru clienții care le trimit completând formularul.

Profesionistul și SALES UPGRADE SRL sunt de acord că, pentru fiecare serviciu efectuat de transmitere a cererilor, profesionistul va achita suma specificată în descrierea. Prețul nu conține TVA.

Prețul respectiv conținutul serviciului efectuat de transmitere a cererilor se poate modifica. SALES UPGRADE SRL îl va informa pe profesionist despre orice modificare prin e-mail, cu cel puțin trei zile înainte de a calcula serviciul la preț nou. În caz că profesionistul nu face reclamație în scris cu privire la preț, în termen de trei zile de la data primirii notificării referitoare la modificarea prețului, va fi valabil prețul nou.

SALES UPGRADE SRL îi va factura profesionistului săptămânal, nu mai târziu de marți, pentru serviciile de transmitere efectuate în săptămâna precedentă. Termenul de plată este de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii.

Informațiile publicate de Clienți și Profesioniști pe Termopane24.ro sunt responsabilitatea lor. SALES UPGRADE SRL nu poate fi tras la răspundere pentru conținutul și acuratețea unui cont sau a unui profil.

SALES UPGRADE SRL poate adăuga reclame despre Termopane24.ro la email-urile trimise utilizatorilor săi.

Scopul SALES UPGRADE SRL este doar de a conecta Clienți si Profesioniști. SALES UPGRADE SRL nu are nici o obligație, responsabilitate, datorie sau control de orice natură în relația dintre Profesioniști și Clienți și în special în absența unui răspuns la o Cerere a unui Profesionist, la numărul de Cereri primite pentru o Ofertă de preț, calitatea serviciului făcut, calitatea Cererilor publicate și trimise Profesioniștilor, numărul Cererilor publicate și trimise Profesioniștilor, timpul principal pentru completarea serviciului, cadrul legal în care a fost făcut serviciul, acuratețea Ofertei de preț a Profesionistului, autenticitatea unui Profil de Profesionist, autenticitatea Cererii Clientului, etc.

Contul și Profilul Profesionistului trebuie să conțină informații reale, adevărate și detaliate care să îl descrie cel mai bine astfel încât SALES UPGRADE SRL să poată oferi cereri de la Clienții care i se potrivesc. Profesionistul este responsabil pentru informațiile de pe Contul și Profilul său în formatul și materialele postate pe site-ul Termopane24.ro.

SALES UPGRADE SRL poate să șteargă orice cerere și/sau conținut publicat pe Termopane24.ro care nu respectă termenii și condițiile, sau conținut care ar putea să submineze imaginea firmei SALES UPGRADE SRL sau cel al Profesioniștilor și Clienților care folosesc serviciile SALES UPGRADE SRL.

Folosind serviciului SALES UPGRADE SRL, Clientul are acces la Profilele Profesioniștilor prin Termopane24.ro. Clientul acceptă utilizarea acestor profiluri în concordanță cu termenii și condițiile, legile și regulile ce privesc protejarea datelor personale. Clientul acceptă să ia orice măsură pentru a proteja informațiile pe care le obține prin consultarea acestor profiluri și în special, împotriva hoției, a folosirii neautorizate, a publicării pentru uz comercial, a modificării sau a distrugerii. Doar Profesioniștii sunt responsabili pentru profilul lor. SALES UPGRADE SRL nu garantează exactitatea sau adevărul acestor profiluri și conținutul asociat. SALES UPGRADE SRL își rezervă dreptul să limiteze cantitatea de date accesibile Clienților. SALES UPGRADE SRL poate schimba aceste limite oricând și la propria discreție. La publicarea unei cereri de servicii, SALES UPGRADE SRL selectează automat cel mai potrivit profesionist care să răspundă cererii. Profesioniștii interesați de cerere, vor trimite oferte de preț. Clientul alege oferta care îi place, ia decizii asupra unei Oferte, după care are loc un schimb de contacte dintre Client și Profesionist. La sfârșitul serviciului, clientul poate lăsa feedback și o recenzie.

MOD DE DERULARE

MAILING

III. Transmiterea cererilor de ofertă

SALES UPGRADE SRL decide singur despre condițiile transmiterii cererilor (câte cereri, când și în ce mod vor fi transmise acestea). SALES UPGRADE SRL nu poate garanta volumul sau conținutul cererilor transmise, întrucât depinde de datele furnizate de clienți.

SALES UPGRADE SRL poate accesa informațiile personale ale clientului, care includ cel mai adesea: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, locația, adresa și informațiile cu privire la cererea clientului. SALES UPGRADE SRL poate utiliza și procesa datele numai în scopul pregătirii ofertei și finalizării lucrării.

SALES UPGRADE SRL nu este responsabil pentru eventualele probleme tehnice, care îl împiedică pe profesionist să primească cererile de ofertă. Profesionistul este obligat să achite contravaloarea cererilor comandate.

Profesionistul este informat că transmiterea cererilor nu garantează un acord final cu clientul sau cu o terță parte în numele căreia a fost trimisă cererea. SALES UPGRADE SRL transmite doar cererile pe care le-a primit.

SALES UPGRADE SRL nu garantează executarea proiectului pentru care a fost trimisă cererea.

SALES UPGRADE SRL nu este responsabil pentru eventualele dispute între client și profesionist, și nici pentru acordul, pregătirea, executarea și consecințele care pot apărea în timpul executării proiectului, sau ca urmare altor relații între client și profesionist.

IV. Întreruperea colaborării

SALES UPGRADE SRL poate refuza imediat deptul de folosire a serviciilor și fără nici un fel de compensații posibile pentru SALES UPGRADE SRL în cazul în care utilizatorul încalcă oricare dintre obligațiile aflate în secțiunea termeni și condiții, și în special în cazurile următoare, dacă un act de piratare sau încercare ilegală a uzului de informații care circulă pe Termopane24.ro.

V. Termeni și condiții de utilizare pentru profesioniști

Prin confirmarea comenzii, profesionistul este de acord:

 1. Cu metoda de calcul și prețurile pentru transmiterea cererilor efectuată.
 2. Că va pregăti și furniza oferte pentru toate cererile confirmate.
 3. Cu consecințele care apar cu comanda.
 4. Cu metoda transmiterii ofertelor și sfera de responsabilitate a SALES UPGRADE SRL.
 5. Cu plata numai a serviciului de transmitere a cererilor efectuat în condițiile acestui acord.
 6. Că SALES UPGRADE SRL poate, conform propriei estimări, să publice evaluările și opiniile clienților despre profesionist pe paginile web proprii și în alte medii.
 7. Că va presta serviciile pe baza cererilor primite în conformitate cu legile în vigoare ale statului român.
 8. Să respecte toate obligațiile legale în desfășurarea activităților cu privire la cererile primite.
 9. Profesionistul se asigură că datele referitoare la clienți obținute prin intermediul serviciului de transmitere a cererilor de ofertă vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) și cu alte reglementări în vigoare.
 10. Profesionistul se obligă să folosească datele clienților exclusiv în scopul pregătirii ofertelor și pentru încheierea afacerii cu clientul.
 11. Profesionistul se asigură că în niciun caz nu va transmite altor utilizatori sau prelucrătorilor externi de date datele personale și de altă natură ale clienților incluse în cererea de ofertă, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru pregătirea unei oferte sau încheierea unei afaceri cu clientul. De asemenea, nu va transmite nici alte date incluse în cererea de ofertă.

VI. Dreptul de proprietate intelectuală

Site-ul www.Termopane24.ro este proprieatatea SALES UPGRADE SRL. Toate componentele Termopane24.ro respectă legislația drepturilor de autor, legea mărcii înregistrate și proprietate intelectuală, fie că are legătură cu mărimea sau cu componentele arhitecturii sale, formele, textele, trăsăturile și graficele sale, și alte date care sunt proprietatea exclusivă a SALES UPGRADE SRL. Orice reproducție, modificare, publicare, transmisie totală sau parțială, de elemente și coduri a Termopane24.ro în orice mediu sau cu orice scopuri pentru orice vânzare, re-vânzare, retransmitere sau disponibilitate a unei părți terțe în orice mod este interzisă (general vorbind, orice uz neautorizat a site-ului Termopane24.ro și informații difuzate pe acesta). Nerespectarea acestor restricții constituie o încălcare care poate rezulta în penalități de responsabilitate civilă sau penală. Prin trimiterea conținutului către o parte publică a Termopane24.ro, oferi tuturor Profesioniștilor și Clienților dreptul de a accessa, vedea, arăta, întreține și reproduce conținut asemănător pentru uz personal.

VII. Drepturi și obligații ale SALES UPGRADE SRL

 1. SALES UPGRADE SRL își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe serviciul transmiterii cererilor, temporar sau permanent, fără notificare prealabilă.
 2. SALES UPGRADE SRL își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare, adăugând data modificării. În cazul în care Profesionistul nu este de acord cu condițiile colaborării, ar trebui să întrerupă imediat folosirea serviciul de transmitere a cererilor. Folosirea serviciului constituie un acord cu termenii și condițiile de utilizare.
 3. SALES UPGRADE SRL își rezervă dreptul de a vizualiza evaluările clienților și conturile solicitanților pentru a asigura o calitte superioară serviciilor oferite clienților și solicitanților.
 4. SALES UPGRADE SRL își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral colaborarea cu profesionistul, fără notificare prealabilă.

VIII. Soluționarea litigiilor

În cazul unui litigiu, instanța competentă este cea în a cărei circumscripție se află sediul SALES UPGRADE SRL.

Târgu Mureș, 10. iulie 2018

SC Sales Upgrade SRL

SALES UPGRADE SRL își rezervă dreptul de a schimba termenii și condițiile oricând prin postarea termenilor și condițiilor modificate pe Termopane24.ro. Clienții și Profesioniștii trebuie să revizuiască în mod regulat termenii și condițiile pentru a vedea schimbările.